Monday, August 18, 2014

TANGAZO LA NAFASI ZA MASOMO

Chuo cha Digital Media College of Tanzania, Mbeya kinakutangazia nafasi za masomo kwa intake ya mwezi wa tisa (September), 2014.

1. Kozi
>> Basic Certificate in Journalism (NTA level 4) mwaka mmoja.
>> Tunatoa Certificate in Journalism (NTA level 5) mwaka mmoja.
>> Na January 2015, tutaanza kutoa diploma in Journalism (NTA level 6). Miaka miwili.

Katika kozi hizi tunawapa wanafunzi nafasi ya kuspecialize eneo maalumu wanalotaka. Na sasa kuna maeneo maalum kama yafuatayo nayayofundishwa kwa ufasaha:-

A: Radio Production
B: OnlineJournalism/Digital Journalism
C: Radio Presenter
D: TV Presenter
E: Radio Technician
F: TV/Video Production
G: News

2. Sifa za Kujiunga.
Awe amemaliza kidato cha nne na ufaulu wa D 4 kwa NTA level 5, zikiwa pungufu ya hapo ataanza na NTA level 4.

3. Mazingira ya kujifunzia.
Tuna studio ya radio na TV kwa ajili ya mazoezi, computers na mambo mengine yote muhimu.

4. Ada
Certificate kozi zote ni Tshs 700,000/=
Hostel (A) chakula ni Tshs 1700/= kila siku kwa milo mitatu (Asubuhi, Mchana na Usiku) ila utatakiwa kulipa kwa mwezi Tshs 55,000/= Uje na godoro la kulalia, vyumba utapewa bure.

5: Sare
Sketi/Suruali ya kijani na shati jeupe. Tshirt utalipia Tshs 10,000/=

6: Field
Wanafunzi watatafutiwa field katika vyombo vya habari mbalimbali.

7: Mawasiliano

Simu za ofisi: 0654 634163
0686 235888
0765 753349

Email: admission@dmctanzania.org
Website: www.dmctanzania.org

Au fika chuoni kwetu Nanenane, Mbeya kwenye majengo ya sekta ya Chai (Wakulima wadogo wachaiRungwe)
Photo: Chuo cha Digital Media College of Tanzania, Mbeya kinakutangazia nafasi za masomo kwa intake ya mwezi wa tisa (September), 2014.

1. Kozi
>> Basic Certificate in Journalism (NTA level 4) mwaka mmoja.
>> Tunatoa Certificate in Journalism (NTA level 5) mwaka mmoja.
>> Na January 2015, tutaanza kutoa diploma in Journalism (NTA level 6). Miaka miwili.

Katika kozi hizi tunawapa wanafunzi nafasi ya kuspecialize eneo maalumu wanalotaka. Na sasa kuna maeneo maalum kama yafuatayo nayayofundishwa kwa ufasaha:-

A: Radio Production
B: OnlineJournalism/Digital Journalism
C: Radio Presenter 
D: TV Presenter
E: Radio Technician 
F: TV/Video Production
G: News

2. Sifa za Kujiunga.
Awe amemaliza kidato cha nne na ufaulu wa D 4 kwa NTA level 5, zikiwa pungufu ya hapo ataanza na NTA level 4.

3. Mazingira ya kujifunzia.
Tuna studio ya radio na TV kwa ajili ya mazoezi, computers na mambo mengine yote muhimu.

4. Ada
  Certificate kozi zote ni Tshs 700,000/=
  Hostel (A) chakula ni Tshs 1700/= kila siku kwa milo mitatu (Asubuhi, Mchana na Usiku) ila utatakiwa kulipa kwa mwezi Tshs 55,000/= Uje na godoro la kulalia, vyumba utapewa bure.

5: Sare
 Sketi/Suruali ya kijani na shati jeupe. Tshirt utalipia Tshs 10,000/=

6: Field
  Wanafunzi watatafutiwa field katika vyombo vya habari mbalimbali.

7: Mawasiliano

Simu za ofisi: 0654 634163
           0686 235888
           0765 753349
 
Email: admission@dmctanzania.org 
Website: www.dmctanzania.org

Au fika chuoni kwetu Nanenane, Mbeya kwenye majengo ya sekta ya Chai (Wakulima wadogo wa CHAI Rungwe)

Sunday, August 17, 2014

UWANJA WA NANENANE JIJINI MBEYA WA GEUKA KUWA GUBA LA TAKATAKA

 


Mazingira yalivyoacha baada ya kumalizikika maonyesho ya nanenane

karatasi zilivyosambaa
Ni kitambo sana tangu nilipofika katika eneo la Nane nane jijini Mbeya wakati huo kulikuwa na watu wengi sana hadi nikashangaa. Sikufahamu kuna kitu gani eneo hilo, lakini nilipouliza nikajibiwa kuwa kuna maonyesho ya Nanenane
. Ndipo nikafanya mpango kuingia. Nilipata shida mlangoni kutokana na kundi kubwa wa wananchi waliojitokeza kwenda kuangalia maonyesho ya nanenane, lakini nilijitahidi na nikalipa kiingilio ingawa ningeweza kuingia kwa kutumia kitambulisho cha kazi.
 Lengo langu lilikuwa kufahamu nini kinajili mlangoni wakati wa kuingia kwenye maonyesho hayo. Nikatoa shilingi mia tano na nikaruhusiwa kuingia. Ndani ya uwanja kulipendeza na mapambo mbalimbali nikawa nashangaa mabanda mbalimbali hamadi nikakutana ofisi moja iliyofahamika kwa jina la TASO. Nilifahamishwa kuwa wao ni wahusika wa uwanja huo na ndio wasimamizi wa mazingira yote nikafurahi nikawasifia walivyopendezesha mazingira. Baadaye niliondoka eneo hilo.
 Leo nimeamka asubuhi mapema na kuanza kufikiria mahali kwa kufanya matembezi. Nilichagua eneo la nanenane, ndipo safari ikaanza kuelekea viwanja kufika mlangoni sikukuta walinzi. Nikashangaa na kujiuliza leo vipi mbona hamna watu kama wale wala hamna kiingilio basi kama ilivyo kawaida ya kazi zetu nikajaribu kujua nini kinaendelea nikamwona mama nikamsalimia nikamuuliza swali.
 JOZ B: Mimi nimekuja matembezi mama ila nilichokiona kimenishangaza awamu iliyopita nilikuja hapa kulikuwa na watu wengi mlangoni wakiingia na kutoka huku wengine wakikusanya kiingilio leo wameenda wapi?
 MAMA:mwanangu hivi ndivyo inavyokuwa baada ya kumalizika kwa maonyesho ya nanenane mlangoni huwa tunaingia bila kiingilia pia hakuna biashara zinazoendelea humu ndani hivyo mwanangu ingia bila wasiwasi. 
 :Nikajikongoja kuingia viwanjani kama ilivyokuwa shabaha yangu , hamadi nilichokiona sikuamini nikajiuliza inamaana jalala limeamia huku nikizidi kushangaa nikapitiwa na nzi waliotoka kwenye uchafu nikaondoka kwa haraka nikizani nimeshinda wale nzi kufika mbele nikakumbana na makopo nikawazua mawazo nikakumbuka kuna kampuni niliikuta eneo hilo inamaana waliondoka bila kufanya usafi wa mazingira nikabaki bila jibu nikiangalia ile ofisi ambayo niliambiwa inashughulika na mazingira ya nanenane imefungwa nikakosa nikakosa wakumuuliza hilo hilo. 
Kwa mwonekano hule nikajiuliza je ingekuwa maonesho yanadumu kwa mwezi mzima? nadhani ningekuja na ndege ndogo kwasababu nafasi ya kupita ingekosekana.

Imeandaliwa na Joshua Chuwa

HISTORIA YA WANYAKYUSA.


  Mlima Rungwe kwa mbali uonekanavyo.
mlima unavyoonekana ukiwa katika mji wa Tukuyu.

ukiwa vijiji jirani karibu na mlima.
Tuanze kwa kuangalia nini maana ya neno ASILI?
Neno asili kwa mujibu wa Massamba na wenzake (1999:3) ni jinsi kitu au jambo lilivyotokea au lilivyoanza. Fasili hii ni nzuri na inajitosheleza kwa maana kwamba jambo au kitu kinaweza kutokea kibahati kama ilivyo katika lugha au linaweza kuanzishwa.
Wanyakyusa (pia huitwa Wangonde au Wasochile) ni kabila la watu wanaoishi kwenye wilaya ya Rungwe katika sehemu za kusini za Mkoa wa Mbeya (Tanzania) kaskazini kwa Ziwa Nyasa.
Lugha yao, inayoendelea kutumika sana, ni Kinyakyusa.
Mara nyingi Wagonde upande wa kusini wa mto Songwe nchini Malawi huhesabiwa pamoja nao katika kundi lilelile.
Mwaka 1993 watu zaidi ya milioni walikuwa wanajumlishwa kwa jina hili, takriban 750,000 upande wa Tanzania na 300,000 upande wa Malawi.

Kihistoria watu wanaoitwa leo Wanyakyusa waliitwa Wakonde, ambao kati yao Wanyakyusa walikuwa ndio kabila kubwa. Wakati wa karne ya 20 "Wanyakyusa" limekuwa jina la kundi kwa jumla.
Hadi leo kanisa la Kilutheri la KKKT linatumia jina "dayosisi ya Konde" kwa eneo lake katika mkoa wa Mbeya.
Wakati Wajerumani walipofika sehemu za kaskazini kwa Ziwa Nyasa mwisho wa karne ya 19 hawakuona tofauti ya kimsingi kati ya watu wa Malawi kaskazini na wale wa sehemu za Rungwe wakawaita wote "Wakonde" kutokana na jina lililokuwa kawaida ziwani.

(The hood infotainment) Historia inasema kwamba asili ya Wanyakyusa ni mkoani Morogoro. Kabila hilo likitokana na kabila la Waluguru. Hili hasa ndilo chimbuko la Wanyakyusa.

Inasemekana kwamba mwindaji mmoja wa Kiluguru alitembea peke yake porini bila ya kuongozana na mtu mwingine. Alitembea hadi akafika maeneo ya Kabale huko Suma, Tukuyu wilayani Rungwe. Akiwa huko, akaendelea na kazi yake ya uwindaji.
Baadaye akatokea Mzulu mmoja kutoka Afrika Kusini aliyekuwa na binti yake. Akafika maeneo alikokuwa akiishi yule mwindaji Mluguru, naye akapiga kambi hapo Kabale, wakaungana katika maisha ya uwindaji.

Ikawa kila yule Mluguru akitoka asubuhi kwenda kuwinda, alikuwa akifanikiwa kurejea nyumbani na wanyama wakati rafiki yake wa Kizulu alikuwa akirudi mikono mitupu.

Kutokana na hali hiyo, Mluguru akageuka kuwa mfadhili wa Mzulu, kwa kutoa misaada mara kwa mara, na kwa kulipa fadhila hizo, akamwoza bintiye kwa Mluguru.

Akamwoa na maisha yakaendelea huku nyumbani kwa mwindaji wa Kiluguru na mkewe binti wa Kizulu, kukiwa hakukosekani nyama kama kitoweo.

Kwa sababu ili kuihifadhi nyama ilibidi kwanza ibanikwe, basi kitendo hicho kilisababisha harufu nzuri ya kitoweo kile kusambaa eneo kubwa na kufika hadi ukweni kwake nyumbani kwa Mzulu.

Ndipo Mzulu yule akawa anasema mara kwa mara: “Pale panatoa kyusi kila siku” akimaanisha moshi kwa lafudhi ya lugha ya kwao.

Mazoea ya kutamka ‘kyusi’ kila siku, yakaligeuza neno ‘kyusi’ na sasa likawa linatamkwa ‘kyusa’, baadaye ‘kyusa’ ilipozidi kutamkwa kwa mara nyingi, nayo pia ikabadilika bila kukusudia ndipo watu walipokuwa wakimwita Mluguru ‘Mnyakyusa’, kwa kuwa moshi ukiambatana na harufu ulikuwa ukitokea ndani ya nyumba yake na kusambaa.

Kwa hiyo, tangu hapo na kutokana na jina hilo alilopewa kwa ajili ya mazoea ya kukosea kutamka kitu, hata watoto wake pia waliozaliwa na Mluguru na mkewe Mzulu, wakawa wakiitwa ‘Wanyakyusa’.

Hiyo ndiyo asili na chimbuko la kabila la Wanyakyusa, na kwa kuwa Mnyakyusa alikuwa tayari ana asili ya pande mbili - wakati baba akiwa na asili ya Kiluguru na mama Mzulu wa ‘kwa Madiba’.

Na hata uchifu ukaanzia mahali pale palipokuwa panaitwa Kabale, na yule Mluguru aliupata uchifu kwa kuwa yeye ndiye aliyekuwa mwanzilishi na mkazi wa kwanza wa eneo lile na ndiye aliyekuwa anafahamika zaidi.

Mavazi yao

Kwa upande wa mavazi, Wanyakyusa walikuwa wakivaa mavazi yaliyokuwa yakijulikana kama ‘Lyabi’, Ni mavazi ya kwanza kwa kabila yakivaliwa enzi za utumwa. Mavazi haya ni yale yanayofunika maeneo ya siri pekee, na kwa wale ‘waheshimiwa’, kidogo basi wao walivaa vazi lililokuwa likiitwa ‘kikwembe’ au ‘kilundo’.

Mavazi haya yaliyovaliwa kwa mtindo kama lubega, ndiyo yaliyomtambulisha na kumtofautisha mhusika mbele ya jamii.

Ngoma yao

Ngoma iliyokuwa ikichezwa na Wanyakyusa enzi hizo, ilikuwa ni ya kuchezea mikuki na mara nyingi ngoma hiyo ilikuwa ikichezwa wakati wa msiba.

Lakini ngoma za kawaida zilizokuwa zikichezwa pasipo kutumia mikuki na wakati wa sherehe na shughuli nyingine, ni ‘Ipenenga’. Hii mara nyingi ilikuwa ikichezwa na watu ‘wastahiki’ tena kwa madaha na maringo ya hali ya juu. Hata machifu walikuwa wakiicheza sana ngoma hii.

Chakula chao

Chakula chao kikuu na ambacho Mnyakyusa angeonekana kuwa amemkarimu mgeni, si kingine bali ni dizi zinazomenywa na kupikwa maarufu kama ‘mbalaga’.

Mnyakyusa halisi kama atakula chakula lakini akakosa ‘mbalaga’ hujiona kama bado hajakamilisha mlo, ingawaje siku hizi kuna mabadiliko fulani ambayo wengi hupendelea ugali na wali; lakini bado asili ya chakula chao hawawezi kuibadilisha kamwe.

Na ni lazima chakula kama ‘kande’ kipikwe kwenye tukio la msiba uwao wote, kama shughuli za msiba zitakwisha pasipo kupikwa chakula hicho chenye mchanganyiko wa mahindi na maharage; msiba huwa haujakamilika hata kama wafiwa ni watu wenye kujiweza kifedha zaidi lakini ni lazima kande zitapikwa japo kiasi.

Utamaduni wao
Kwa kawaida Wanyakyusa hawana mambo ya unyago kama ilivyo kwa baadhi ya makabila hapa nchini. Wao hawapendelei kabisa mila na desturi za kuwaweka mabinti ndani au kuwafanyia mambo yoyote ya tohara.

Hii ni pamoja na upande wa vijana wa kiume ambao nao hawafanyiwi ya tohara kama makabila mengine isipokuwa tu kwa upande wa vijana wa kiume mara tu wanapotimiza umri wa miaka 13 na kuendelea.

Hawa wazazi wao wa kiume huwatengea eneo ambalo kijana hutakiwa kujifunza kujitegemea akiwa bado mbichi. Hapo hutakiwa kuwa na kibanda chake na kuhama kutoka nyumba moja na wazazi wake

Sifa za Wanyakyusa wa Kyela

1. Wengi si wapole mtu afanyapo kosa
2. Wacha Mungu
3. Wanajua kupenda
4. Hawapendi dharau
5. Wanapenda kujulikana (hasa kama wamesoma hadi kupata digrii n.k.)
6. Wapiganaji sana kimaisha
7. Wana wivu katika masuala ya mapenzi
8. Wanapenda haki itendeke, hawapendi ubabaishaji
9. Ni watu shupavu sana kwenye kazi za kujitolea hasa za kijamii

Sifa za Wanyakyusa wa Tukuyu

1. Wapole
2. Wacha Mungu
3. Wanajua kupenda
4. Hawapendi dharau kabisa
5. Wanajituma kwenye kazi, hasa kilimo
6. Wana wivu sana
7. Wanapenda haki itendeke na hawapendi ubabaishaji
8. Ni watu jasiri na wasioogopa vitisho
9. Ni welevu

Chanzo: the hood info tainment na wikipedia

Karibu Tanzania, Karibu Mbeya , Karibu Tukuyu Wilayani Rungwe.

Thursday, August 14, 2014

MMOJA AFARIKI KATIKA AJALI YA GARI LA MCHANGA LILILO PINDUKA NA KUPARAMIA UKUTA NYUMBA YA MTU .


 Lori la Mchanga linalomilikiwa na kampuni ya CCC ambalo namba zake hazikuonekana mara moja Muda mchache baada ya kupata ajali
 Dereva wa Gari hili aliye Tambulika kwa jina la Victor alifariki papo hapo.
 Mashuhuda wakishuhudia Ajali hiyo
 Gari hilo la Mchanga likiwa limeruka eneo hilo mpaka kuparamia ukuta na Kupinduka
 Utaratibu wa kulinyanyua Gari hilo unafanyika
 Hapo ndipo Gari hilo lililokuwa na Kifusi liliruka mpaka upande wa uzio wa nyumba na Kupinduka
 Kushoto ni Baadhi ya Wachina wafanyakazi wa Kampuni ya CCC


 Mmoja wa wafanyakazi akitoka kuangalia Ajali hiyo

Wednesday, August 13, 2014

AJALI YAKUTISHA KATI PIKIPIKI NA DALADALA MAENEO YA STENDI YA NANENANE JIJINI MBEYA


Ikiwa imebebwa tayari kupelekwa kituo cha polisi cha ilomba

Maji yalivyozua sintofahamu kwa mashuhuda wa ajali hiyo waliyomkutanayo dereva wa pikipiki aliyezimia na kupelekwa hospitali

Mashuhuda wakiangalia maji ya ajabu ambayo hayakuweza kujulikana ni ya namna gani

Pikpiki iliyopata ajali


          Aidha mmoja wa mashuda wa ajali akiojiwa na mwandishi wetu amesema chanzo za ajali hiyo ni mwendo kasi wa dereva wa daladala ambaye aliingia barabarani bila kuangalia pande zote za barabara na kusababisa dereva wa pikipiki kukosa mwelekeo na kuvamia daladala upande wa tairi la kulia mwa dereva
         Akidhibitisha kutokea kwa ajali hiyo polisi wa usalama barabarani alisema wamemchukua majeruhi na kumwaisha hospitali huku akiwa kwenye hali mbaya ingawa dereva wa dalada alitoweka kusiko julikana baada ya kusababisha ajali
            Na Habaritalkblog.com

ACT YAKWAMA MBEYANa Christopher Nyenyembe- Tanzania DAIMA

CHAMA cha siasa cha ACT-Tanzania kimeingia kwenye anga za CHADEMA Mbeya na kujikuta kikipoteza kadi zaidi ya 100 kilichowashawishi wanachama wa CHADEMA ambao baada ya kuzipokea, zilitupwa usiku nje ya ofisi hizo.

Kadi za ACT, zilipatikana jana majira ya asubuhi na kusababisha uongozi wa CHADEMA Wilaya ya Mbeya, ukutane haraka katika ofisi hizo na kuzionyesha hadharani.

Kiongozi wa ulinzi na usalama wa CHADEMA Mbeya Mjini, Jamal Juma, alisema kuwa kadi, bendera na vipeperushi hivyo, vilikutwa nje ya ofisi hizo na alijulishwa haraka na wasaidizi wake kuwa wameokota nyaraka za ACT zilizosalimishwa CHADEMA.

“Bado tunachunguza nani aliyezileta ofisini kwetu, leo ni Jumapili tumekutana ili kulifanyia kazi jambo hili, tukio hili ni neema kwa CHADEMA, watu wenye nia njema wanaonyesha wanavyokipenda chama, wameidharau sana ACT, waliopewa na kuzitupa tunawapongeza mno,” alisema Juma.

Kada mwingine wa CHADEMA, Thobias Sebastian, alisema kuwa habari za ndani ambazo chama hicho kimezipata jana, zinadai kuwa kadi hizo, bendera na vipeperushi zilitolewa kwenye ofisi za ACT zilizopo Uyole, ndipo waliyopewa wakazitelekeza CHADEMA.

Mwenyekiti wa CHADEMA Wilaya ya Mbeya, John Mwambigija, alipokea kadi, bendera na vipeperushi vya ACT na kuwapongeza wanachama wa chama hicho walioshawishiwa kukisaliti na kuukana usaliti huo.

“Hali hii imetutia moyo sana, ACT wamekwama watafute wanachama wengi kutoka CCM, huko wanaweza kuvuna sio CHADEMA, kwa kuwa huko tunavuna maelfu kila siku, wasihangaike na CHADEMA hawawezi kuibomoa kirahisi,” alisema Mwambigija.
Hii ni mara ya kwanza katika jimbo la Mbeya Mjini linaloongozwa na CHADEMA, kuokota idadi kubwa ya kadi za chama cha siasa cha upinzani zilizotupwa baada ya kutolewa.

Tanzania Daima ilifuatilia Uyole ili kuwafahamu viongozi wa ACT waliyogawa kadi, bendera na vipeperushi kutoka kwenye ofisi zao, lakini hakuwepo kiongozi yeyote, zaidi bendera ikipepea tu.

MUHIMU SANA: USAILI WA JESHI LA POLISI TANZANIA KWA WAKAZI WA MBEYA
Kaimu Kamanda wa Polisi mkoa wa Mbeya, BARAKAEL .N. MASAKI – ACP anawatangazia Wananchi wote ya kuwa orodha ya majina ya vijana waliomaliza Kidato cha Nne mwaka 2013 na cha Sita mwaka 2014 na kuchaguliwa kufanya usalii wa kujiunga na Jeshi la Polisi inapatikana kwenye tovuti ya Polisi: www.policeforce.go.tz au wafike ofisi ya kamanda wa Polisi mkoa wa Mbeya iliyopo Forest jirani na Mahakama kuangalia majina yao.

Muhimu:

Mwombaji anaruhusiwa kufanya usaili kwenye kituo chochote cha usaili kilicho karibu naye kulingana na tarehe zinavyoonesha kwenye jedwali hapo juu ili mradi tu awe amejiridhisha kuwa ni miongoni mwa walioitwa kwenye usaili. Jeshi la Polisi halitahusika na lawama yoyote ile kwa mtu atakayekwenda kwenye kituo cha usaili hali ambapo jina lake si miongoni mwa walioitwa kufanya usaili.

• Mwombaji aliyeitwa kwenye usaili aje na vyeti vyake vyote vya masomo [(Academic Certificate(s)/Results slip(s) & Leaving certificate(s) ], nakala halisi ya cheti cha kuzaliwa (Original Birth certificate). Hati ya kiapo cha kuzaliwa haitakubalika.

• Mwombaji awe na namba ya simu itakayotumika kumjulisha endapo atachaguliwa..

• Kila mwombaji aliyeitwa kwenye usaili atajigharamia usafiri, chakula na malazi kwa muda wote wa zoezi la usaili. Pia waombaji waje na kalamu za wino kwa ajili ya usaili wa kuandika.

Ni muhimu sana kwa kila mwombaji kuzingatia muda wa kuanza usaili.

TAREHE YA USAILI KWA MKOA WA MBEYA NI 28.09.2014 HADI
01.10.2014. SAA 08:00 ASUBUHI HADI 10:00 JIONI.